Hem

Vi erbjuder ett högkvalitativt HR-stöd

VAD BEHÖVER DU HJÄLP MED

Anställa personal

Rekrytering, kravprofil, annons, intervju, referenser, anställningsavtal och introduktion

Utveckla medarbetare

Medarbetarsamtal, kompetensutveckling, avtal, lönerevision, arbetsmiljö, rehabilitering och disciplinfrågor

Avsluta en anställning

Pension, uppsägning, arbetsbrist, arbetsoförmåga, avgångsintervjuer och betygsunderlag

Våra kunder finns i Göteborg, Borås och västsverige

Ledord

Förtroende, långsiktighet, kompetens, affärsmässighet, flexibilitet, kvalitet, öppenhet och enkelhet.

Läs mer

Kontakta oss redan nu så pratar vi vidare.

Vi är här för att hjälpa dig