Tjänster

Exempel på HR-stöd

AVTAL/POLICIES

 

Tid, komp, flex, semester, schema, ledighet, jämställdhet, friskvårdspolicy, drogpolicy, rekryteringspolicy, resepolicy etc

ARBETSMILJÖ

 

Trivsel, uppförandekod, sjuktal, rehabilitering, inomhusmiljö, arbetsbelastning, proaktiv hälsovård etc.

KOMPETENSUTVECKLING

 

Kompetensgap, kompetensinventering, kompetensmatris, karriärplanering, trainee etc

INDIVIDRELATERADE FRÅGOR

 

Svåra samtal, coaching, disciplinära frågor

UNDER ANSTÄLLNINGEN

 

Utveckla medarbetare, medarbetarsamtal, metodik

LÖNESÄTTNING OCH LÖNEREVISION

 

Lönepolicy, lönestruktur, chefsstöd, förhandling, lönesamtal, lönekartläggning, bonus, förmåner etc.

AVSLUTA ANSTÄLLNINGEN

 

Pension, uppsägning, arbetsbrist, omställning, betygsunderlag etc.

AVSLUTSSAMTAL

 

Avslutssamtal och återkoppling

Kort film om HR